Ex ZS 90 SR

特征/选项

  • 气体防爆1区和粉尘防爆21区
  • 热塑性塑料外壳
  • 2个或4个触点
  • 带有错开触点
  • 可提供带有杠杆锁定和解锁
  • 防跑偏操纵杆可连续调整
  • 注释: 下单时请注意国家对国际认证的要求!

技术参数

标准EN 60947-5-1; EN 60079-0,
EN 60079-1, EN 60079-31;
EN ISO 13849-1
外壳Duroplast, UV resistant
to EN ISO 4892
外罩Duroplast, UV resistant
to EN ISO 4892
内置开关Ex 14
保护等级IP 65 符合 IEC/EN 60529
触点材料
开关系统缓动,主动式断开NC触点
开关元素1 NC/1 NO contact or 2 NC/2 NO contacts, type Zb
连接方式电缆 H05VV-F
电缆长度3 m
B10d (10 % 负载)Ex ZS 90 SR VD: 200 000,
Ex ZS 90 SR: 2 百万
TMmax. 20 years
Uimp4 kV
Ui250 V
ItheT6: 6 A, T5: 3 A
效用级别AC-15; DC-13
Ie/Ue6 A/250 VAC; 0.25 A/230 VDC
最大保险丝额定值6 A gG/gN fuse
周围介质温度T6: –20 °C … +65 °C,
T5: –20 °C … +75 °C, +90 °C with max. 3 A
机械寿命Ex ZS 90 SR VD:
> 100 000 operations,
Ex ZS 90 SR:
> 1 million operations
Impact energymax. 7 J
防爆标识 II 2G Ex db IIC T6/T5 Gb,
II 2D Ex tb IIIC
T80 °C/T95 °C Db
IECEx Ex db IIC T6/T5 Gb,
Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db
认证PTB 03 ATEX 1070 X*
IECEx PTB 06.0098X*
*参照内置开关
订货明细
型号代码

Slow action

1 NC/1 NO contact

Type   物料号
Ex ZS 90 SR 1S/1Ö - 3m 1185567

Slow action

2 NC/2 NO contacts

Type   物料号
Ex ZS 90 SR 1ÖS/1ÖS VD - 3m 1185386
Ex ZS 90 SR 1ÖS/1ÖS - 3m 1184969